Інформація про участь у Міжнародній науково-практичній конференції бібліотек вищих навчальних закладів

«Перспективи розвитку університетських бібліотек на шляху розбудови суспільства знань»

Львів, 21–23 травня 2013 р.

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Інформація
про участь у XII Міжнародній науково-практичній конференції бібліотек
вищих навчальних закладів

Чергове засідання науково-методичного семінару кафедри

12 червня 2013 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Асистент І.Я. Петрій виступив із доповіддю на тему: «Висвітлення подій Першої світової війни у тогочасній періодиці Львова». Під час виступу було висвітлено долю основних львівських періодичних видань, динаміку змін їхньої редакційної політики, спектр тем, які вони розглядали на своїх сторінках та принципи втручання в редакційну роботу австро-угорського та російського цензурних відомств. Доповідач Петрій І.

Чергове засідання науково-методичного семінару кафедри

15 травня 2013 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Старший викладач Труш В.В. виступив із доповіддю на тему: «Іларіон Свєнціцький як бібліограф». Доповідач ґрунтовно висвітлив проблему, заманіфестовану назвою доповіді, висвітлив її у двох взаємодоповнювальних аспектах: теоретико-практична бібліотечна робота Іларіона Свєнціцького та діяльність науковця в бібліотечних товариствах і громадських організаціях у галузі бібліотечної справи. Огляд діяльності І.

22 квітня 2013 року відбувся науковий семінар кафедри

Тема наукового семінару: «Михайло Рудницький як редактор і видавець», доповідач – асист. кафедри бібліотекознавства і бібліографії, канд. філол. наук Л.Б. Сирота.

Науковий семінар відбувся 22 квітня 2013 року о 16 год. 30 хв.

Науковий семінар присвячено одному із малодосліджених напрямів діяльності відомого західноукраїнського поета, літературознавця, перекладача і культурного діяча Михайла Рудницького – його праці у Видавничих спілках «Діло» і «Нові шляхи».

VІ Студентська наукова конференція. Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору

18 квітня 2013 р. відбулася VІ щорічна студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору», секцію бібліотекознавчих студій якої відкрив проректор з науково-педагогічної роботи, в.о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії, доцент Крохмальний Р.О.

Чергове засідання науково-методичного семінару кафедри

18 березня 2013 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Асистент Седляр О.В. виступив із доповіддю на тему: «Альманах “Вінок русинам на обжинки” – спільний видавничий проект Івана та Якова Головацьких». У своєму виступі доповідач розглянув процес упорядкування, підготовку до друку, видання та розповсюдження двох випусків альманаху “Вінок русинам на обжинки” (Відень, 1846, 1847), який видавали брати Іван та Яків Головацькі.

Інформація про участь у Звітній науковій конференції

Кафедра бібліотекознавства і бібліографії

Інформація
про участь у Звітній науковій конференції
Львівського національного університету імені Івана Франка
за 2012 р.

Секція культури та мистецтв
Підсекція бібліотекознавства, бібліографії та інформаційних технологій

Керівник підсекції – доц. Крохмальний Р.О.
Секретар підсекції – cт. лаб. Бойко О.І.

Науковий семінар-нарада

13 лютого 2013 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії на тему: «Трансформація завдань і місії бібліотеки в умовах інформаційного суспільства». Старший викладач Біловус Г. Г., асистенти Білоусова Р. З. та Чирук Є. Г. окреслили питання нових викликів суспільства до бібліотеки як системоутворюючої соціальної інформаційної установи.

Про підвищення кваліфікації

Із 04 по 08 лютого 2013 року старший викладач кафедри бібліотекознавства і бібліографії Біловус Галина Григорівна та асистент Чирук Євангеліна Гордіївна підвищували кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. Під час навчання викладачі ознайомилися з сучасними європейськими підходами до методики викладання та змісту бібліотечних дисциплін. Провідні тренери та автори-розробники програм підвищення кваліфікації бібліотекарів Головного тренінгового центру (І. Шевченко, Я. Хіміч, В. Пашкова, О. Пашков, В.

Інформація про стажування

21 - 25 січня 2013 року асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв БІЛОУСОВА Роксана Зіновіївна проходила стажування в Інституті післядипломної освіти Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України. Тема курсу – «Методика та зміст викладання бібліотечних дисциплін з урахуванням сучасних підходів до Європейської освіти».

Сторінки

Підписатися на Кафедра бібліотекознавства і бібліографії RSS