Науково-методичний семінар кафедри у лютому 2012 року

Доцент Демчук Н.Р. виступила із доповіддю «Актуальні поблеми сучасного книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства»: завдання, зміст, структура курсу». Доповідач зазначила, що маючи переконання, що у наукову книгозбірню XIX століття мусить прийти професіонал, німецький бібліотекознавець, директор університетської бібліотеки у Галлі Отто Гартвіг був переконаний, що професійному зростанню бібліотекаря особливо сприятиме фахова преса.

Засідання науково-методичного семінару у грудні 2011 року

Асистент Пугач Л.Ю. окреслила специфіку реклами як складової маркетингу у системі активізації та модернізації бібліотеки. Оскільки книгозбірні як соціальні інститути випускають певного роду продукцію та послуги, що мають споживчу вартість, мають підстави використовувати маркетингові інструменти. Висвітлено основні методи маркетингової діяльності, компетентність бібліотеки на інформаційному ринку. Проаналізовано апробовані форми бібліотечно-бібліографічної реклами, які проводять бібліотеки.

Засідання Студентської секції Української бібліотечної асоціації

25 листопада 2011 р. з 15.00 до 16.00 год. відбулося перше засідання Студентської секції Української бібліотечної асоціації – веб-семінар «Перспективи бібліотечно-інформаційної професії: погляд студентської молоді».

Засідання секції проходило інтерактивно в мережі Інтернет через програму Skype. Участь у веб-семінарі взяли студенти та викладачі ВНЗ Києва, Луганська, Львова та Харкова під керівництвом президента УБА, кандидата педагогічних наук, доцента, заслуженого працівника культури України Шевченко Ірини Олександрівни.

Засідання науково-методичного семінару у листопаді 2011 року

Старший викладач Труш В.В. висвітлив основні аспекти книгознавчого доробку Іларіона Свєнціцького. Проаналізував теоретичні погляди та практичні підходи у творчості дослідника щодо структури, методології, завдань і перспектив розвитку книгознавства як науки. Здійснив спробу виокреслити загальну концепцію книгознавчих поглядів І. Свєнціцького.

Засідання науково-методичного семінару у листопаді 2011 року

Асистент Чирук Є.Г. виступила з доповіддю «М. Павлик – укладач персональної бібліографії М. Драгоманова». Доповідь була присвячена аналізу «Спису праць М. П. Драгоманова», який уклав М. Павлик та опублікував у 1896 р. у збірнику матеріалів «Михайло Петрович Драгоманов. 1841–1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів». Представлено основний зміст передмови від укладача, де окреслено ступінь повноти представлення праць М. Драгоманова, вказано основні недоліки покажчика.

Засідання науково-методичного семінару у жовтні

Відбулось обговорення робочої програми наукового семінару старшого викладача Біловус Г.Г. «Методика укладання бібліографічних покажчиків».

Засідання науково-методичного семінару у вересні

Доцент Крохмальний Р.О. виступив із доповіддю «Про методичні посібники і підручники». Окреслено, зокрема питання жанрово-тематичної специфіки цих видів навчальних видань, концепції структури, особливостей побудови відповідно до навчальних завдань і вимог освітнього процесу вищої школи.

Сторінки

Підписатися на Кафедра бібліотекознавства і бібліографії RSS