Навчальні курси

доц. Крохмальний Р.О.
Основи наукових досліджень (КМБ-21, КМБ-21з, КМТ-21, КММ-21)
Історія української літератури (КМБ-11)

проф. Романюк М.М.
Оглядові лекції з бібліографознавства (КМБ-41, КМБ-51з)
Оглядові лекції з бібліотекознавства (КМБ-41, КМБ-51з)

проф. Сніцарчук Л.В.
Історія української преси (КМБ-41, КМБ-31з, КМБ-41з, КМБ-51з)
Історія книги і періодики Галичини (КМБ-51м)

доц. Біловус Г.Г.
Бібліографознавство (КМБ-11, КМБ-21, КМБ-11з, КМБ-21з, КМБ-31з)
Науковий семінар (КМБ-21, КМБ-31з)
Бібліотечне краєзнавство (КМБ-21, КМБ-31, КМБ-31з)
Історія бібліотечної справи Львівщини (КМБ-31, КМБ-41, КМБ-31з, КМБ-41з)
Оглядові лекції (КМБ-41)

доц. Демчук Н.Р.
Історія бібліотечної справи зарубіжних країн (КМБ-11)
Історія світової бібліографії (КМБ-21, КМБ-21з, КМБ-31з)
Науковий семінар (КМБ-41, КМБ-51з)
Редакційне опрацювання тексту до друку (КМБ-31, КМБ-41, КМБ-31з, КМБ-41з)
Енциклопедична справа (КМБ-21, КМБ-21з, КМБ-31з)
Основи бібліопсихології (КМБ-41–(пр.), КМБ-51з)

доц. Кметь В.Ф.
Історія наукової бібліотеки Львівського університету (КМБ-11, КМБ-11з)

доц. Колосовська О.М.
Бібліотекознавство (КМБ-41, КМБ-41з, КМБ-51з)
Професійна етика бібліотекаря (КМБ-51с, КМБ-61з)
Спецсемінар (КМБ-51с, КМБ-61з)
Професійна етика бібліотечної діяльності (КМБ-51м)
Магістерський семінар (КМБ-51м)

доц. Миклушка І.З.
Основи авторського права (КМБ-41)
Електронні видання (КМБ-51с, КМБ-61з)
Основи книговидання (КМБ-41з)
Основи книговидавництва і поліграфічної справи (КМБ-31)

доц. Хамула О.Г.
Електронні інформаційні ресурси (КМБ-31, КМБ-41, КМБ-31з, КМБ-41з, КМБ-51з, КМБ-61з)

ст. викл. Рибчинська Н.А.
Історія української бібліографії (КМБ-31, КМБ-41, КМБ-41з, КМБ-51з)
Сучасне бібліографознавство (КМБ-51с, КМБ-61з)
Актуальні проблеми сучасного бібліографознавства (КМБ-51м)

ст. викл. Труш В.В.
Документознавство (КМБ-11, КМБ-11з)
Бібліографознавство (КМБ-11)
Вступ до книгознавства (КМБ-11, КМБ-11з)
Основи наукових досліджень (КММ-21– пр.)
Історія української книги (КМБ-11, КМБ-21, КМБ-11з, КМБ-21з)
Електронні ресурси бібліотек України (КМБ-31, КМБ-31з)
Методика роботи з архівними документами (КМБ-31, КМБ-31з)
Загальне книгознавство (КМБ-51с, КМБ-51м)
Основи інформаційного пошуку (КМБ-11, КМБ-11з)

ст. викл. Пугач Л.Ю.
Інформаційна культура і самоменеджмент студента (КМТ-11)
Історія бібліотечної справи в Україні (КМБ-21, КМБ-21з)
Теорія соціальних комунікацій (КМБ-21, КМБ-21з, КМБ-31з)
Допоміжно-практичні дисципліни книгознавства та інформаційних наук (КМБ-31, КМБ-41, КМБ-31з, КМБ-41з, КМБ-51з)
Історія української бібліографії (КМБ-31– пр., КМБ-41 пр.)
Реклама і промоція інформаційно-бібліотечних послуг (КМБ-21, КМБ-21з)

ст. викл. Цвіркун І.О.
Основи інформаційного пошуку (КМБ-21, КМБ-21з)
Науковий семінар (КМБ-31, КМБ-41з)
Сучасна бібліотечна політика (КМБ-41, КМБ-41з)
Правові аспекти бібліотечної діяльності (КМБ-41, КМБ-41з)
Законодавче забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності (КМБ-51с, КМБ-61з)

асист. Білоусова Р.З.
Особливості функціонування основних типів бібліотек (КМБ-11–пр., КМБ-11з –пр.)
Історія бібліотечної справи зарубіжних країн (КМБ-11– пр., КМБ-11з– пр.)
Основи наукових досліджень (КМБ-21 – пр.)
Історія світової бібліографії (КМБ-21 – пр., КМБ-21з– пр., КМБ-31з– пр.)
Книгознавча спадщина І. Франка (КМБ-31 – пр., КМБ-31з– пр.)
Історія бібліотечної справи Львівщини (КМБ-31 – пр.)
Бібліотечне краєзнавство (КМБ-21– пр., КМБ-31 – пр.)
Редакційне опрацювання тексту до друку (КМБ-31– пр., КМБ-41 – пр.)
Енциклопедична справа (КМБ-21 – пр., КМБ-21з –пр., КМБ-31з– пр.)
Спеціалізовані бібліотечні зібрання (КМБ-41– пр., КМБ-51з– пр.)

асист. (кандидат історичних наук) Петрій І.Я.
Книжкова культура Галичини (КМБ-21, КМБ-21з)
Соціологія книги і читання (КМБ-31, КМБ-31з, КМБ-41з)
Музейна справа (КМБ-31, КМБ-41з)

асист. (кандидат історичних наук) Седляр О.В.
Еволюція українського книговидання (КМБ-21, КМБ-21з)
Інформаційно-бібліографічне забезпечення гуманітарних наук (КМБ-51с, КМБ-61з)
Пошук інформації в ІС (КМБ-51з – пр.)

асист. (кандидат філологічних наук) Сирота Л.Б.
Загальне книгознавство (КМБ-51с, КМБ-51м, КМБ-61з)
Книговидання і поліграфічна справа: маркетинг і менеджмент книговидавничої діяльності (КМБ-51с, КМБ-51м, КМБ-61з)
Пошук інформації в ІС (КМБ-41, КМБ-41з, КМБ-51з)
Бібліотечна статистика (КМБ-51с, КМБ-61з)
Маркетинг і менеджмент бібліотечної діяльності (КМБ-51м)

асист. Чирук Є.Г.
Бібліографознавство (КМБ-11 – пр., КМБ-21 – пр., КМБ-11з– пр., КМБ-21з– пр.)
Організація бібліотечної справи (КМБ-11 – пр., КМБ-21– пр., КМБ-31 – пр., КМБ-11з– пр., КМБ-21з– пр., КМБ-31з–пр.)
Практика книжкового пам’яткознавства (КМБ-31 – пр., КМБ-31з – пр.)
Бібліотекознавство (КМБ-41– пр.)