Березневе засідання науково-методичного семінару кафедри

24 березня 2014 року відбулося чергове засідання кафедрального семінару. Березневе засідання було присвячено до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. З доповіддю на тему «ШЕВЧЕНКОЗНАВЧІ СТУДІЇ ВЧЕНИХ ФРАНКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ: БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯДПУБЛІКАЦІЙ 2004–2013 РР.»виступила доцент Біловус Г.Г.

У своєму виступідоповідач наголосила, що інтелектуальний і творчий спадок Тараса Шевченка, що є часткою загальної скарбниці світової цивілізації, завжди мотивував дослідників до все нових інтерпретацій та узагальнень. Закономірним є інтерес до багатогранної діяльності митця львівських учених.Метою дослідження Г. Біловус було виявлення і відбір шевченкознавчих публікацій науковців гуманітарних факультетів (журналістики, іноземних мов, історичного, культури і мистецтв, філологічного, філософського) Франкового університету упродовж останнього десятиліття, окреслення їх тематичних спрямувань тощо. Висвітлюючи історіографію питання, Галина Біловус звернула увагу на традицію інформаційно-бібліографічних оглядів шевченківської тематики початку ХХ ст., які подавав у тогочасних періодичних виданнях відомий бібліограф, літературознавець, громадський і політичний діяч Володимир Дорошенко (“Шевченкознавство за останнє десятиліття (1914–1924)”, “Шевченкознавство в 1925 р.” та ін.).

Доповідач підкреслила, що осмислити феномен письменника намагалась не одна генерація шевченкознавців.Виявлений у бібліографічних посібниках, періодичних і продовжуваних виданнях бібліографічний масив публікацій учених Львівського національного університету імені Івана Франка (понад 100 наукових розвідок за 2004–2013 рр.) засвідчує розмаїтий тематичний спектр студій науковців, відображає освоєння нових напрямів і підходів. Г. Біловус окреслилавагомі внески викладачів філологічного факультету, насамперед кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка, та факультету іноземних мов у дослідження Шевченкової творчості, заповнення прогалин у літературознавчих і перекладознавчих студіях, розробку новітніх методологічних концепцій у галузі шевченкознавства.

Підсумовуючи, доповідач акцентувала на необхідності підготовки бібліографічного покажчика “Шевченкознавство у Львівському університеті”, який би став важливим джерелом студій із шевченкознавства.

Доповідь сприяла жвавій дискусії та цікавому обговоренню, в якому взяли активну участь усі учасники семінару.