БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ СТУДІЇ

22-23 квітня 2015 року на факультеті культури і мистецтв  відбулась VIIІ Студентська наукова конференція  “Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору”. У четвер 22 квітня 2015 року студенти і викладачі кафедри бібліотекознавства і бібліографії активно взяли участь у роботі секції "БІБЛІОТЕКОЗНАВЧІ СТУДІЇ", роботу якої відкрили в. о. декана факультету культури і мистецтв доцент Крохмальний Р. О  та в. о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії  доцент Демчук Н. Р.

Голова секції – Демчук Н. Р. Секретар секції – Андрусів П. П.

Честь розпочати студентську конференцію надали студентами другого курсу кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Зокрема, Зубенко Марія виступила із доповіддю на тему: «Богдан Козак – ініціатор театрознавчих видань»,  Дубенська Христина – «Наукова й редакторсько-видавнича діяльність М. В. Гарбузюк (за часописом “Просценіум”), Дасюк Галина – «Л. В.Сніцарчук – дослідник гумористичної преси», Гарасимишин Уляна – «Новітні інформаційні технології в бібліотечній діяльності (за публікаціями “Вісника Львівського університету. Серія: Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” (2006–2012)», Денисова Каріна – «Інноваційна діяльність бібліотек (на підставі публікацій “Бібліотечного вісника” (2012–2014)»,  Катеринюк Анна –  «Діяльність зарубіжних бібліотек (за публікаціями журналу “Бібліотечний форум України” (2011–2013)», Ремньов Владислав –  «Епістолярій українських письменників у “Збірнику праць НДЦ періодики” (2000–2003)»,  Рибак Галина –  «Львівський форум видавців у висвітленні газети “Ярослов” (2004–2014)», Лещишин Василина –  «Діяльність українського товариства бібліофілів у Львові».

Студенти другого курсу виголосили 9 доповідей, які підготували під керівництвом керівника наукового семінару, доцента кафедри бібліотекознавства і бібліографії Біловус Г. Г.

Доповіді студентів третього курсу відповідали, зокрема, такій тематиці: Болкун Маркіян «Теоретичні та методологічні засади формування фонду електронних документів у бібліотеках», Ворожбит Уляна «Інновації у довідково-бібліографічному обслуговуванні бібліотек вищих навчальних закладів України», Галаєв Ольга «Обслуговування віддалених користувачів бібліотек: розвиток понятійного апарату», Заяць Михайло «Рекламна діяльність Львівської обласної бібліотеки для дітей», Іванець Наталія «Безперервна освіта – шлях до успіху у бібліотечній професії», Ковальчук Євген «Загальна характеристика автоматизованої інформаційної системи Львівської національної наукової бібліотеки імені Василя Стефаника», Прилуцька Софія «Шляхи реалізації інформаційної функції в діяльності Львівської обласної педагогічної наукової бібліотеки», Сушко Наталія "Законодавство України на допомогу краєзнавчій діяльності публічних бібліотек».

Студенти третього курсу виголосили 8 доповідей, які підготували під керівництвом керівника наукового семінару, старшого викладача кафедри бібліотекознавства і бібліографії Цвіркун І. О.

У контексті тематики бакалаврських наукових досліджень, а саме спецсемінару «Актуальні проблеми книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства» студенти IV курсу виголосили такі доповіді:  Андрусів Петрунеля «Соціально-комунікативна суть бібліотечної реклами (за матеріалами фахової періодики 2000–2012 рр.), Беген Соломія «Основнінапрями науково-методичної діяльності бібліотек  вищих навчальних закладів»,  Бублик Ольга «Особливості редакційно-видавничої підготовки основних видів видань  (за матеріалами фахової періодики 2000 – 2011 рр.)», Гордій Наталія «Напрями бібліографічного обслуговування: тематичний бібліографічний огляд (за матеріалами фахової періодики 2000 – 2012 рр.),  Кулешко Наталія «Читач і читачезнавство – складові комунікаційної системи (за матеріалами фахової періодики 2000–2012 рр.)», Сенюк Олеся  «Видова бібліографія за суспільним призначенням (за матеріалами фахової періодики 2000 – 2012 рр.)», Тарасенко Антоніна«Редагування як складова редакційно-видавничого процесу та спеціальний вид діяльності (сучасні концепції та проблеми) (за матеріалами фахової періодики 2000–2011 рр.)», Четверик Любов «Проблеми розвитку краєзнавчої бібліографії (за матеріалами фахової періодики 2000–2012 рр.)».

Загалом студенти четвертого курсу виголосили 8 доповідей.

Студенти п’ятого курсу спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» доповідали із такими розвідками: Чубик Василь «Бібліографія на сторінках «Діла» (1920-ті роки)», Кульматицький Олег «Основні напрямки видавничої діяльності товариства «Просвіта» у міжвоєнний період (за матеріалами газети «Діло»)».

Загалом у рамках конференції виголошено 27 доповідей, які відповідають загальній тематиці спеціальності та водночас свідчать про діапазон наукових зацікавлень студентів. Запропоновані аналітико-синтетичні, статистичні, історіографічні розвідки представляють основні методологічні константи сучасних книгознавчих досліджень. Відбулася жвава дискусія та цікаве обговорення запропонованих доповідей.

Світлини Любов Пугач