Чергове засідання науково-методичного семінару кафедри

22 листопада 2012р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри. Асистент Чирук Є.Г. виступила із доповіддю на тему: «Михайло Павлик – укладач першої бібліографії Івана Франка».

Доповідач відзначила унікальність «Спису творів Івана Франка за перше 25-літє єго літературної діяльности. 1874–1898» (Львів, 1898), якого уклав М.Павлик, як єдиного прижиттєвого покажчика творів І. Франка. У своєму виступі Чирук Є.Г. окреслила головні принципи укладання бібліографічного посібника, зокрема - обсяг охоплення матеріалу, спосіб бібліографічної характеристики тощо. Доповідач наголосила на цінності допомоги І. Франка при укладанні бібліографії, - письменник сам назвав свої публіцистичні статті і художні твори, надруковані без підпису чи підписані псевдонімами і криптонімами.

Окрему увагу у виступі було присвячено недолікам цього покажчика, зокрема, сам І. Франко зазначав, що «якби хто на його основі взявся переглядати та оцінювати все те, що занотоване в нім, міг би в багатьох випадках узяти за мої не мої писання або гаяти час на читання таких писань, що були тільки редакційною, а не літературною роботою». Доповідач підсумувала, що, незважаючи на усі хиби, покажчик, укладений М. Павликом, не втрачає свого практичного значення з огляду на його «авторизованість» І. Франком і є вагомою працею в історії української персональної бібліографії. Відбулася жвава дискусія і цікаве обговорення запропонованої доповіді.