Чергове засідання науково-методичного семінару кафедри

18 березня 2013 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Асистент Седляр О.В. виступив із доповіддю на тему: «Альманах “Вінок русинам на обжинки” – спільний видавничий проект Івана та Якова Головацьких». У своєму виступі доповідач розглянув процес упорядкування, підготовку до друку, видання та розповсюдження двох випусків альманаху “Вінок русинам на обжинки” (Відень, 1846, 1847), який видавали брати Іван та Яків Головацькі.

Олександр Седляр звернув увагу на зміст альманаху та особистий внесок Івана та Я.Головацьких у його наповнення. Наголосив на важливості фінансового чинника під час реалізації цього видавничого проекту; пошук коштів на друк був нелегким завданням для видавців. Підкреслив, що розповсюдження “Вінка” відбувалося насамперед у середовищі рідних та знайомих братів Головацьких, адже розповсюдження руської світської і не призначеної для потреб школи літератури у Галичині перед 1848 р. було дуже слабо розвинене.

Асистент Седляр О.В. звернув увагу на значну різницю в змісті, а також у правописі між першим і другим випусками “Вінка русинам на обжинки”. Якщо перший випуск 1846 р. був і за змістом, і за національно-культурною позицією видавців значним чином продовженням (чи повтором) “Русалки Дністрової”, то наступний випуск 1847 р. був іншим і відображав новий етап у еволюції національно-культурного світогляду братів Головацьких, яка завершилася пізніше їх перетворенням на русофілів. Основною причиною таких розбіжностей між двома випусками стала стримана або й негативна реакція на перший випуск руської інтелектуальної еліти, яку тоді уособлювала передовсім верхівка Греко-католицької церкви. Бажання не переходити у відкриту опозицію до провідників галицьких русинів і тим самим не опинитися на узбіччі руського національного життя спонукало братів Головацьких врахувати основні побажання читачів і звернути увагу на традиційний етимологічний правопис та на мову їх видання. В результаті другий випуск “Вінка”, який активно розповсюджували безпосередньо перед революційними подіями 1848 р. та під час них, неабияк вплинув на рішення верхівки галицьких русинів рекомендувати на новостворену посаду професора руської словесності Львівського університету саме Я. Головацького.

Відбулася жвава дискусія та цікаве обговорення запропонованої теми.

Наголошено на важливості фінансового чинника під час реалізації цього видавничого проекту; пошук коштів на друк був нелегким завданням для видавців. Підкреслено, що розповсюдження “Вінка” відбувалося насамперед у середовищі рідних та знайомих братів Головацьких, адже розповсюдження руської світської і не призначеної для потреб школи літератури у Галичині перед 1848 р. було дуже слабо розвинене.

Звернуто увагу на значну різницю в змісті, а також у правописі між першим і другим випусками “Вінка русинам на обжинки”. Якщо перший випуск 1846 р. був і за змістом, і за національно-культурною позицією видавців значним чином продовженням (чи повтором) “Русалки Дністрової”, то наступний випуск 1847 р. був іншим і відображав новий етап у еволюції національно-культурного світогляду братів Головацьких, яка завершилася пізніше їх перетворенням на русофілів. Основною причиною таких розбіжностей між двома випусками стала стримана або й негативна реакція на перший випуск руської інтелектуальної еліти, яку тоді уособлювала передовсім верхівка Греко-католицької церкви. Бажання не переходити у відкриту опозицію до провідників галицьких русинів і тим самим не опинитися на узбіччі руського національного життя спонукало братів Головацьких врахувати основні побажання читачів і звернути увагу на традиційний етимологічний правопис та на мову їх видання. В результаті другий випуск “Вінка”, який активно розповсюджували безпосередньо перед революційними подіями 1848 р. та під час них, неабияк вплинув на рішення верхівки галицьких русинів рекомендувати на новостворену посаду професора руської словесності Львівського університету саме Я. Головацького.