Чергове засідання науково-методичного семінару кафедри

15 травня 2013 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Старший викладач Труш В.В. виступив із доповіддю на тему: «Іларіон Свєнціцький як бібліограф». Доповідач ґрунтовно висвітлив проблему, заманіфестовану назвою доповіді, висвітлив її у двох взаємодоповнювальних аспектах: теоретико-практична бібліотечна робота Іларіона Свєнціцького та діяльність науковця в бібліотечних товариствах і громадських організаціях у галузі бібліотечної справи. Огляд діяльності І. Свєнціцького в бібліотеці Народного Дому, книгозбірні Ставропігійського Інституту, приватній бібліотеці А. Петрушевича, Національному музеї, його діяльність у товаристві "Союз українських наукових робітників книгозбірень і музеїв у Львові", бібліографічній комісії НТШ, Українському науковому товаристві, участь у першому Міжнародному бібліотечно-бібліографічному конгресі (Італія) засвідчує чималий внесок науковця у становлення й розвиток української бібліографії. Володимир Труш наголосив, що результатом багатоаспектної діяльності І. Свєнціцького в галузі бібліотечної справи стала низка публікацій в яких висвітлено погляди науковця щодо стану та перспектив розвитку української бібліографії та бібліотечної справи.

Відбулася жвава дискусія та цікаве обговорення запропонованої теми.