Інформація про стажування

21 - 25 січня 2013 року асистент кафедри бібліотекознавства і бібліографії факультету культури і мистецтв БІЛОУСОВА Роксана Зіновіївна проходила стажування в Інституті післядипломної освіти Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України. Тема курсу – «Методика та зміст викладання бібліотечних дисциплін з урахуванням сучасних підходів до Європейської освіти».

Навчальний процес під час стажування забезпечували провідні теоретики й практики сфери соціальних комунікацій, зокрема, бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства І.Шевченко, Я.Хіміч, В.Пашкова, В.Загуменна, О.Башун, Т.Якушко та ін.

Мета курсу – сформувати систему знань, умінь та навичок, необхідних для викладання фахових дисциплін із урахуванням інноваційних змін у діяльності бібліотек, зокрема, використання інтернет-ресурсів, а також основ менеджменту, маркетингу, фандрейзингу, адвокаті, соціального партнерства тощо. Пріоритетним завданням було також формування теоретичних, методологічних концепцій, а також практичних навичок, спрямованих на формування нового іміджу бібліотеки як інформаційної установи з допомогою впровадження нововведень, розвитку асортименту інформаційно-бібліотечних послуг і сервісів.

Відповідно до заанонсованих завдань, курс складався з 6 модулів:
Модуль 1: Основи комп’ютерної грамотності. Основи роботи в інтернеті для бібліотечних працівників.
Модуль 2: Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці.
Модуль 3: Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек.
Модуль 4: Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. етика бібліотечного працівника.
Модуль 5: Адвокація: представлення інтересів бібліотек.
Модуль 6: Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища.

На підставі захисту випускної роботи на тему: «Доступність інформації в демократичному суспільстві» Роксана Зіновіївна БІЛОУСОВА отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації.