Інтернет-лекторій для освітян

11 грудня 2014 року завідувач кафедри Р.О. Крохмальний провів онлайн інтернет-лекцію для педагогів Червоноградського навчально-виховного комплексу №13 Червоноградської міської ради Львівської області. Тема лекції: «Сучасна навчальна комунікація: нові технології та перспективи впровадження».

Лектор порушив проблеми доцільності використання новітніх технологій у навчальному середовищі, популярності е-технологій в сучасній освіті, «покоління з е-книжками», комфорту читання, наповнення е-каталогів, форм навчальної роботи з використанням е-технологій та m-технологій, вдосконалення управління навчальними закладами різного рівня, труднощів запровадження інтерактивних методів у навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Наприкінці відбулося жваве обговорення порушених проблем і цікавих питань. Учасники лекції обмінялися думками щодо перспектив подальшої співпраці.