Квітневе засідання науково-методичного семінару кафедри

29 квітня 2014 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри. Із доповіддю «Вплив бібліотечної реклами на психологію читача» виступила ст. викл. Пугач Л.Ю.

Доповідач зазначила, що сьогодні відбувається переосмислення ролі та місця бібліотечно-інформаційної установи в задоволенні інформаційних потреб і запитів сучасного користувача за допомогою стрімкого зростання інформаційних технологій, збільшення потоків інформаційних ресурсів. Реклама почала відігравати роль інструмента, за допомогою якого читачі знають все або майже все про бібліотеку. Специфіка рекламної діяльності в бібліотечній сфері визначається тим, що реклама одночасно виступає і як елемент маркетингу, і як суттєвий компонент культури.

Для того, щоб адекватно та повноцінно оцінити стан реклами у бібліотеці, доповідачем було представлено соціологічне опитування респондентів найбільших та найзначніших книгозбірень Львова, зокрема: ЛННБ України імені В. Стефаника, НБ ЛНУ імені І. Франка, ЛОУНБ, Львівської обласної бібліотеки для дітей, ЦБС та філій (обирали за місцем проживання), яке було проведене студентами-бібліотекознавцями (групи КМБ-21). У процесі дослідження було опитано 61 респондента, вікової категорії від 14 до 40 років. Учасники: учні, студенти, науковці та ін. Проаналізовано коло користувачів за соціально-професійними характеристиками, визначено коло їх інформаційних запитів та ступінь задоволення бібліотечним обслуговуванням; вивчено попит на літературу з усіх галузей знань та їх думка щодо перспективного розвитку бібліотек надалі. Ставлення респондентів різне. Дехто вважає, що бібліотека зовсім не потребує реклами, адже, той, хто справді прагне отримати знання завжди знайде можливість їх здобути. Хтось з респондентів вважає, що не потрібно нічого змінювати у бібліотеці та її рекламній діяльності, дехто вважає по-іншому. Практично усі сходяться на думці, що реклама бібліотеці потрібна, так як і потрібна підтримка держави у цьому починанні. Близько 80 % опитаних користувачів повністю задоволені обслуговуванням у бібліотеці, її інтер’єром, повнотою фондів. На запитання, чи хтось відвідував заходи, виставки, більшість – відповіла, що не мають часу. Майже усі респонденти погодилася з гаслом: «Книга – німий вчитель» та називали бібліотеку «будинком мудрості», «храмом науки». Головним чинником успішної роботи сучасної книгозбірні є інформатизація бібліотек, зростання обсягу віртуального обслуговування читачів. Тому, серед інших завдань дослідження важливими були також вивчення попиту на комп’ютерні послуги, забезпеченість електронними ресурсами, якість сайтів та електронних баз даних.

Дослідження показали, що електронними каталогами користуються 90% опитуваних, 50% вважають, що Інтернет у бібліотеці необхідний і стільки ж важливий. Користувачі цілком позитивно визнають сучасну інформатизацію бібліотек, застосування комп’ютерних технологій у бібліотечній справі, що є цілком виправданим, а також це є доказом того, що незабаром усі без винятку бібліотечні технології, процеси, операції будуть повністю автоматизовані. Багато ідей користувачів було щодо введення різного плану інновацій в бібліотеці (дозвіл фотографувати усі видання, наявність комп’ютерів у кожному відділі бібліотеки, електронні книги, голографічні зображення, довідкове вікно та ін.). На думку респондентів якою повинна бути реклама, майже усі відповіли цікавою, ненав’язливою, орієнтованою на певну категорію читачів, а також яскравою та привабливою.

У процесі обговорення доповіді представлено анкети учасників соціологічного опитування, також учасники засідання наукового семінару провели жваву дискусію щодо обговорення цікавих питань, які стосувалися теми і перспектив розвитку пропонованого дослідження.