Листопадове засідання науково-методичного семінару кафедри

12 листопада відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри. Із доповіддю «Обліково-реєстраційна документація як джерело реконструкції бібліотеки Михайла Павлика» виступила асист. Чирук Є. Г. Доповідач зазначила, що М. Павлик формував приватну бібліотеку, яку разом із багатим історичним архівом заповів Національному музеєві у Львові. Відтак, відомості для реконструкції складу заанонсованої бібліотеки, переданої у фонди музею у 1911 р., можна отримати із «Книги вступу» музею. Як вказала доповідач, представлені у «Книзі вступу» записи видань дозволяють окреслити коло взаємин М. Павлика з відомими постатями кінця ХІХ – початку ХХ століття, з якими його пов’язувала спільна професійна та громадська діяльність, особисті стосунки, листування. Видання книжкової колекції М. Павлика ілюструють також його професійні та наукові інтереси, літературно-публіцистичний, дослідницький і видавничий доробок, читацькі зацікавлення, політичні та особистісні переконання. Тут представлені історичні, суспільно-політичні, економічні, географічні, юридичні, педагогічні, філологічні праці, художні та релігійні твори тощо. Окрім книг, бібліотека М. Павлика містила серійні та періодичні видання, брошури, відбитки публікацій, карти, фотодокументи.Окрему увагу у доповіді було приділено працям знакової постаті в житті М. Павлика – М. Драгоманова, а також виданням НТШ та його членів, зокрема О. Кониського, М. Грушевського, І. Верхратського, К. Левицького, братів Колесс та ін. Відтак, асист. Чирук Є. Г. окреслила мовний склад бібліотеки М. Павлика, яка містила видання такими іноземними мовами, як польська, німецька, англійська, французька, сербська та чеська.

Після виступу доповідача відбулася цікава та жвава дискусія.