Листопадове засідання науково-методичного семінару кафедри

19 листопада 2014 року відбулося засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

Доцент Демчук Н.Р. виступила із доповіддю: «Бібліопсихологія: сучасний стан і перспективи розвитку».  Доповідач передовсім обґрунтувала вкрай важливу необхідність і доцільність максимально активного залучення теорії бібліопсихології до розв’язання комплексу сучасних проблем системи соціальних комунікацій з метою дієвої трансформації новітнього інформаційного простору.

Викладач констатувала, що сучасний стан розвитку анонсованої комплексної науки у рамках українського бібліотеко- та книгознавства, зокрема, залучення інтердисциплінарних зв’язків суміжних галузей знань свідчить водночас про її розвиток, проте, й про відсутність комунікації у дослідженнях представників окремих гуманітарних дисциплін. Натомість саме щонайширший синтетичний підхід дозволить реалізувати на практиці основні постулати бібліопсихології, що, зрештою, характерне для аналогічних студій інших європейських країн.

Доповідач спеціально зазначила, що окрім сучасних досліджень у царині бібліотечної соціоніки, соціонічної бібліотерапії й інших теорій, що базуються на вченні засновника теорії бібліопсихології М. Рубакіна, нині особливо важливо достосувати цю доктрину до найбільш затребуваного сегменту інформаційної системи й зосередитися на специфіці організації текстової і символьної інформації системи електронних інформаційних ресурсів.

Як підсумувала викладач, вербальна система координат нині трансформується у тривимірний простір гіпертексту. Цивілізація читачів перетворюється на цивілізацію глядачів (Ю.П. Мєлентьєва). Відомий закон візуалізації (що далі від вербальності, то ближче до творчості й свободи) набуває нині статусу одного з провідних у процесі творення новітніх інформаційних систем, і успіх цього процесу залежить, зокрема, й від якнайповнішого використання основних законів бібліопсихології.   

У підсумку листопадового засідання семінару - тривала, цікава і різнобічна дискусія з приводу питань, які порушила доповідач. Учасники семінару окреслили перспективи розвитку напряму бібліопсихологічних досліджень, висловили цікаві пропозиції.