Лютневе засідання науково-методичного семінару кафедри

26 лютого 2015 року відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри. З доповіддю "Обмін літературою між Львовом і Києвом у першій половині 1860-х років: співпраця Якова Головацького із Сильвестром Гогоцьким і Ксенофонтом Говорським" виступив к.і.н. Седляр О.В. Деякі питання виступу викликали зацікавлення і активне обговорення учасників семінару.