Науково-методичний семінар кафедри у березні 2012 року

Асистент Пугач Л.Ю. виступила із доповіддю на тему: «Книга як предмет дослідження в циклі (системі) допоміжних наукових дисциплін бібліотекознавства і інформаційних наук». Розкрила і обґрунтовала значення книги у системі викладання циклу дисциплін «Допоміжні наукові дисципліни бібліотекознавства і інформаційних наук», оскільки історія книги входить у великий комплекс наук про книгу та книжкову справу. Це надзвичайно широка галузь, про рамки якої триває дискусія і сьогодні. У вивченні історії книги допомагають допоміжні наукові дисципліни, кожна з яких має притаманні їй завдання та методи, об’єкт та предмет дослідження, за допомогою яких окреслюється форма та зміст книги. Особливу увагу заслуговує палеографія, філігранологія, інкунабулознавство, історичне джерелознавство та низка інших наукових дисциплін, які розкривають вагоме значення для суспільства вцілому та для студентів напряму «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» зокрема.

Асистент Білоусова Р.З. на засіданні семінару відбулося обговорення робочої програми дисципліни «Книгознавча спадщина Івана Франка». Робоча програма призначена для студентів ІІІ курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія». Зазначено мету та завдання курсу. Окреслено основні книгознавчі напрями діяльності Івана Франка, зокрема книжкова пам’ятка у творчому та науковому доробку вченого, бібліографічна діяльність, бібліотечна діяльність та його погляди на бібліотечну справу, участь І.Франка в організації громадських бібліотек і читалень, зв'язок науковця з українськими та польськими товариствами, що утримували власні книгозбірні, а також видавничу діяльність та історію створення та упорядкування особистої книгозбірні І.Франка.

Навчальна дисципліна спрямована на осмислення студентами місця і ролі науково-книгознавчої діяльності Івана Франка на розвиток української культури і науки.