Науково-методичний семінар кафедри у вересні 2012 року

27 вересня 2012 року на кафедрі відбулось чергове засідання науково- методичного семінару. Старший викладач кафедри Біловус Г.Г. виступила із доповіддю на тему: «Бібліографування української періодики як складова національної бібліографії» (на прикладі укладання бібліографічного покажчика змісту театрознавчого журналу «Просценіум»).

У виступі доповідач вказала на вагомість укладання бібліографічних покажчиків змісту комплектів періодичних видань. В українській бібліографії практику їх створення започаткував Іван Франко, який 1880 р. в тринадцятому річнику журналу «Правда» опублікував покажчик його змісту, починаючи з 1867 р.

Відтак, Біловус Г. Г. охарактеризувала наступні відомі покажчики змістів періодичних видань аж до найсучасніших. Доповідач відзначила, що традицію укладання бібліографічних покажчиків змісту підтримує й кафедра бібліотекознавства і бібліографії. Так, у 2006 р. вийшли два такі бібліографічні покажчики – це «Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство» і театрознавчого журналу «Просценіум» з нагоди 5-річчя часописів. Тому логічним продовженням започаткованого у 2006 р. бібліографічного видання театрознавчої тематики, є черговий покажчик, що містить публікації за 2006–2011 рр.

Біловус Г. Г. детально розкрила структуру та обсяг покажчика, принцип подання матеріалу, методику укладання, а також наявність допоміжних покажчиків до видання. У процесі обговорення доповіді відбулася жвава дискусія, у процесі якої учасники засідання семінару висловили ряд конструктивних пропозицій щодо потреби нових і цікавих видань.