Про засідання науково-методичного семінару кафедри

11 грудня 2012 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри. Ст.викл. кафедри Л. Ю. Пугач виступила із доповіддю на тему: «Суспільно-комунікаційна система (СКС): еволюція соціальних комунікацій».

Доповідач наголосила на важливості комунікації як самостійного виду людської діяльності, яка забезпечує рух культурних змістів в соціальному просторі та часі. Любов Пугач проілюструвала етапи еволюції СКС - від усної до електронної (через документну) комунікації. При цьому, було продемонстровано тісний зв’язок СКС із еволюцією культури, яка представлена у своєрідних стадіях: пра-, архео-, палео-, нео-, постнеокультури.

Відбулася жвава дискусія та цікаве обговорення запропонованої доповіді.