Семінар у лютому 2014 року

28 лютого 2014 року відбулося чергове засідання семінару кафедри на тему Особливості комплектування літератури Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка упродовж 1939 – 1953 рр. Доповідач - Л.Б. Сирота.

Доповідач повідомила, що значна частина літературно-художніх книжок, виданих до 1939 р., була недоступна читачам Наукової бібліотеки (далі – НБ) ЛНУ імені Івана Франка, оскільки від 1945 р. розпочалося формування бібліотечного книгосховища з поміткою "спецфонд" Щороку складалося близько 30 – 40 актів передачі книжок до спецфонду чи на їх знищення. Після 1952 р. таких актів було значно менше. Цю роботу у бібліотеці проводила так звана 9 таємна частина (ІХ сч).

Більшість книг отримувала статус «макулатура» і знищувалася, або ж підлягала зберіганню без дозволу їх читати згідно «Зведеного списку осіб, твори яких вилучено. К., 1949 р.», «Алфавітного списку цитованих видань 1949 р.», «Алфавітного списку застарілих видань», «Сводного украинского списка № 4». До спецфонду було передано твори відомих західноукраїнських письменників-модерністів, емігрантів, репресованих діячів, зарубіжних письменниеів та ін.

Для прикладу, серед заборонених видан – бібліотека М. Возняка. Ще до наказу керівництва Львівської філії АН УРСР від 19 січня 1955 р., згідно якому книгозбірня вченого була передана до Львівської наукової бібліотеки АН УРСР (тепер ЛННБУ ім. В. Стефаника НАН України), він частину своєї бібліотеки подарував університетові.

Книжки з особистої бібліотеки відомого діяча ОУН Федора Воробця (1922 – 1959) також знаходилися у спецфонді НБ. Важливими в університетській бібліотеці також є книжки письменника і літературознавця Володимира Левицького (Лукича) (1856 – 1938). Як і більшість тогочасних колекціонерів друків, він мав свій штамп з надписом «З КНИГ / ВОЛОДИМИРА /ЛУКИЧА / ЛЕВИЦЬКОГО». Під час відбору книг до спецфонду у квітні 1952 р. було вирішено усі прижиттєві видання Богдана Лепкого залишити у ньому.

Сьогодні книгозбірня спецфонду об’єднана із фондами сектору україніки відділу рукописних, стародрукованих і рідкісних видань імені Ф. Максименка НБ і з нею ознайомлюються дослідники при написання наукових праць.

Л.Сирота відповіла на запитаня учасників семінару. Відбулась цікава дискусія.