Студентська конференція

15 березня 2012 р. о 10:00 год. (вул. Валова, 18) відбулася щорічна наукова студентська конференція, яку відкрив проректор з науково-педагогічної роботи, в.о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії, доцент Крохмальний Р. О.

Честь розпочати студентську конференцію мали студенти-старшокурсники. Зокрема, Балицька О. виголосила доповідь «Бібліографічні зацікавлення Якова Головацького», Кадикало М. – «Видавнича діяльність «Союзу українок», Свідрик І. – «Концепції формування бібліотечних ресурсів в умовах розвитку технологій Веб 2.0», Мухар М. – «Допоміжні історичні дисципліни як аспект дослідження і практичної діяльності Ярослава Дашкевича».

У контексті тематики бакалаврських наукових досліджень, а саме спецсемінару «Актуальні проблеми книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства» студенти IV курсу виголосили 8 доповідей, а саме: Жданюк О. «Тенденції сучасної видавничої справи (за матеріалами фахової періодики 2005–2011 рр.)», Бучелюк А. «Актуальні питання сучасного бібліотекознавства: проблеми обслуговування та організації фондів (за матеріалами фахової періодики 2005–2011 рр.)», Данилів М. «Пріоритети діяльності бібліотек у царині краєзнавства (за матеріалами фахової періодики 2000–2010 рр.)», Носенко І. «Проблеми дослідження історії книги та книгодрукування (за матеріалами фахової періодики 2006–2010 рр.)», Партика Х. «Питання маркетингу і менеджменту бібліотечних процесів (за матеріалами фахової періодики 2000–2010 рр.)», Семак Г. «Проблеми професійної підготовки фахівців системи документ них комунікацій (за матеріалами фахової періодики 2000–2010 рр.)», Хрипко О. «Система електронних інформаційних ресурсів бібліотек (за матеріалами фахової періодики 2005–2010 рр.)», Цястун Х. «Тенденції розвитку історії бібліотечної справи (за матеріалами фахової періодики 2006–2010 рр.)».

Доповіді студентів третього курсу: Хома П. – «Роль бібліотеки в структурі вищого навчального закладу», Ярич І. – «Ефективність використання фонду періодики: з досвіду НТБ «Львівська політехніка», Семко Г. – «Моделювання бібліотеки як технологічної системи: структурно-функціональний погляд», Біскуп В. – «Характеристика електронних бібліотек вищих навчальних закладів м. Львова», Матвейко І. – «Веб-сайт бібліотеки як інформаційний портал», Вовчанський І. - «Загальна методика вивчення ефективності роботи факультетської бібліотеки».

Студенти другого курсу спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство» підготували доповіді на такі теми: Андрусів О. «Іван Огієнко як видавець української періодики», Барабаш С. «Часопис «Рідна мова» у системі періодичних видань 1930-х рр.», Бордун В., Добей А. ««Галицька брама» (1997–2002 рр.) – одне із джерел краєзнавчих досліджень (на підставі публікацій часопису)», Ковалюк Н. «Галузева бібліографія на сторінках «Українського літературознавства» (2008–2011 рр.)», Кульматицький Іван-Олег «Бібліотечна планета» (2010–2011 рр.): історія заснування, проблеми, перспективи, Мастило Н. «Актуальні проблеми інформатизації та комп’ютеризації дитячих бібліотек у висвітленні журналу «Світ дитячих бібліотек» (2009)», Олексів М. «Відображення наукового доробку професора Т. Ю. Салиги (2006–2010 рр. ) у бібліографічних покажчиках та Інтернет-виданнях», Чубик В. «Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у висвітленні «Бібліотечного вісника» (2010–2011 рр.)», Мілян Х. «Роль бібліотек-депозитаріїв у збереженні документ них фондів (на підставі публікацій «Вісника Книжкової палати» за 2009–2011 рр.)».

Відбулася цікава і змістовна дискусія. Загалом на студентській конференції було виголошено 27 доповідей, які і відповідають загальній тематиці спеціальності, і водночас свідчать про широкий діапазон наукових зацікавлень студентів. Запропоновані аналітико-синтетичні, статистичні, історіографічні розвідки представляють основні методологічні константи сучасних книгознавчих досліджень.