VІ Студентська наукова конференція. Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору

18 квітня 2013 р. відбулася VІ щорічна студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні у контексті європейського наукового простору», секцію бібліотекознавчих студій якої відкрив проректор з науково-педагогічної роботи, в.о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії, доцент Крохмальний Р.О.

Честь розпочати студентську конференцію мали студенти-другокурсники. Зокрема, Четверик Любов виголосила доповідь «Стандартизація правил бібліографічного опису в Україні: заголовок бібліографічного запису», Гордій Наталія «Творчі доробки культурних діячів України у висвітленні журналу “Слово і час” (2005–2012), Андрусів Петрунеля «Питання бібліотечної справи на сторінках журналу “Українська культура” (2002–2012)», Сенюк Олеся «Шевченкознавчі студії у публікаціях часопису “Дивослово” (2006–2012)», Беген Соломія «Огляд нових видань театрознавчого спрямування (на підставі публікацій журналу “Український театр” за 2004–2008 рр.)», Кулешко Наталія «Трактування терміну “бібліотечне краєзнавство” в науковій літературі», Тарасенко Антоніна «Роль “Літопису книг” у задоволенні інформаційно-бібліографічних запитів користувачів», Бублик Ольга «Репертуар краєзнавчих видань Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки (2005–2012)».

Студенти II курсу виголосили 8 доповідей.

Доповіді студентів третього курсу: Чубик Василь «Порівняльний аналіз веб-сайтів наукових бібліотек ВНЗ м. Львова на прикладі НБ ЛНУ імені Івана Франка та НТБ “Львівська політехніка”, Кульматицький Іван-Олег «Фонд краєзнавчих документів Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки – головний депозитарій краєзнавчих знань регіону, Олексів Марія «Технологія обслуговування студентів у факультетській бібліотеці», Барабаш Світлана «Віртуальна книжкова виставка в комплексі маркетингу та PR-заходів бібліотек», Бордун Віта «Історія розвитку поняття “електронний документ”», Добей Анна «Віртуальна бібліографічна довідка – інноваційна форма інформаційного сервісу бібліотеки».

Студенти III курсу виголосили 6 доповідей.

Доповіді студентів четвертого курсу: Хома Петро «Засади формування та функціонування системи електронного документообігу (за матеріалами фахової періодики 2000–2012 рр.)», Матвейко Ігор «Електронний журнал: природа та спеціальні характеристики електронного видання (за матеріалами фахової періодики 2000–2012 рр.)», Ільницька Тетяна «Постаті бібліографознавців на сторінках фахової періодики (2006–2012)», Мельник Ганна «Автоматизація в бібліотеці – важлива складова розвитку бібліографії (на підставі публікацій фахової періодики 2000–2005 рр.)», Семко Галина «Нормативно-законодавче забезпечення бібліотечно-бібліографічної діяльності (за матеріалами фахової періодики 2000–2012 рр.)», Біскуп Віталій «Впровадження у бібліотечну діяльність новітніх комп’ютерних технологій (за публікаціями фахової періодики 2000–2012 рр.)», Ярич Ірина «Проблема збереження та реставрації рідкісних та унікальних видань: (за матеріалами фахової періодики 2000–2012 рр.)», Заблоцька Мар'яна «Стратегія розвитку бібліотек Вищих навчальних закладів в умовах інформатизації (за матеріалами фахової періодики 2000–2012 рр.)».

Студенти IV курсу виголосили 8 доповідей.

Доповіді студентів п’ятого курсу (спеціалісти): Данилів Мар'яна «Сучасні тенденції книговидавничої реклами і висвітлення їх у наукових дослідженнях», Партика Христина «Бібліотечні електронні каталоги: сучасний стан і перспективи». Також участь у конференції взяли студенти того ж курсу (магістри): Жданюк Оксана «Тематика і типи книжок у книгознавстві та інших галузях науки», Носенко Ірина «Поняття “культура книги” у сучасному книгознавстві.

Студенти V курсу виголосили 4 доповіді.

У підсумках роботи секції відбулася цікава і змістовна дискусія. Учасники зазначили, що загалом у межах роботи бібліотекознавчої секції було виголошено 26 доповідей, які і відповідають загальній тематиці спеціальності, і, водночас, свідчать про широкий діапазон наукових зацікавлень промовців, - адже запропоновані аналітико-синтетичні, статистичні, історіографічні розвідки представляють основні методологічні константи сучасних книгознавчих, бібліотекознавчих та бібліографічних досліджень.