VІI Студентська наукова конференція. Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору

10 квітня 2014 р. о 10. 00 год. (ауд. 1, Валова, 18) відбулася VІI щорічна студентська наукова конференція «Культурно-мистецькі процеси в Україні в контексті європейського наукового простору», секцію бібліотекознавчих студій якої відкрив проректор з науково-педагогічної роботи, в.о. завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії, доцент Крохмальний Р.О.

Гостем конференції була Людмила Анатоліївна П’ясецька – керівник інформаційно-ресурсного центру «Вікно в Америку» Львівської обласної бібліотеки для юнацтва (пл. Ринок, 9).

Честь розпочати студентську наукову конференцію мали студенти-другокурсники. Зокрема, Прилуцька Софія виголосила доповідь «Панорама Шевченкознавчих студій у Франковому університеті (1991–2013)», Болкун Маркіян «Тенденції та динаміка друку книг і брошур в Україні (за публікаціями часопису «Вісник Книжкової палати (2012–2013)», Ворожбит Уляна «Інноваційні послуги в бібліотеках України (за публікаціями журналу «Бібліотечна планета (2012–2013)», Галаєв Ольга «Роль дитячих бібліотек у формуванні культури читання (за матеріалами журналу «Світ дитячих бібліотек 2009–2013)», Заяць Михайло «Місце кінематографу в індустріальній неокультурній книжності (на підставі публікацій журналу «Українська культура (2012–2013)», Іванець Наталія «Сучасні тенденції розвитку бібліотечної справи на сторінках журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (2007–2012)», Ковальчук Євген «Соціальні комунікації: інноваційна діяльність бібліотек», Сушко Наталія «Проблема інформатизації шкільних бібліотек у висвітленні журналу «Шкільна бібліотека (2012).

Студенти II курсу виголосили 8 доповідей.

Доповіді студентів третього курсу: Андрусів Петрунеля «Формування фонду періодичних видань НБ ЛНУ ім. Івана Франка: технологічний аспект», Беген Соломія «Організація відкритого доступу до електронних ресурсів у ЛННБУ ім. В. Стефаника», Бублик Ольга «Погляди бібліотекознавців на інноваційну діяльність бібліотек», Гордій Наталія «Проект Посольства США В Україні – інформаційний центр «Вікно в Америку», Кулешко Наталія «Формування інформаційної культури студентів в бібліотеках ВНЗ України», Сенюк Олеся «Джерела комплектування фонду Львівської обласної бібліотеки для дітей», Тарасенко Антоніна «Програми діяльності тренінгового центру ЛОУНБ», Четверик Любов «Переоблік – важливий напрям збереження бібліотечних фондів».

Студенти III курсу виголосили 8 доповідей.

Доповіді студентів четвертого курсу: Барабаш Світлана «Науково-дослідна робота Львівських бібліотек: сучасні пріоритети», Ковалюк Наталія «Книгознавчі публікації на сторінках «Вісника Львівського університету (Серія «Книгознавсто, бібліотекознавство та інформаційні технології)», Кульматицький Олег-Іван «Проблематика висвітлення національно-визвольного руху у пресі ОУН УПА 40-50 рр. XX ст.», Мастило Надія «Бібліотека як складова соціально-комунікативної системи (за матеріалами фахової книгознавчої періодики (2000–2012)», Чубик Василь «Персоналії бібліографознавців і бібліографів на сторінках фахової періодики (2000–2006)».

Студенти IV курсу виголосили 5 доповідей.

Доповіді студентів п’ятого курсу (спеціалісти): Лучків Віра «Дитяче книговидання: історіографічний огляд», Мельник Ганна «Особливості організації інтерфейсу для бібліографії вчених ЛНУ ім. Івана Франка: технічні вимоги», Матвейко Ігор «Віртуальна бібліографічна довідка – інноваційна форма інформаційного сервісу бібліотеки».

Також участь у конференції взяли студенти того ж курсу (магістри): Заблоцька Мар’яна «Проблеми підготовки енциклопедичного словника «Українська журналістика в іменах», Ільницька Тетяна «Львівська обласна бібліотека для дітей та новітні інформаційні технології», Семко Галина «Метабібліографія крізь призму наукових шкіл», Хома Петро «Читач і читання в парадигмі новітньої книжкової комунікації XXI століття (за матеріалами фахової книгознавчої періодики (2000–2012 рр.)».

Студенти V курсу виголосили 7 доповідей.

У підсумках роботи секції відбулася цікава та змістовна дискусія. Учасники зазначили, що загалом у межах роботи бібліотекознавчої секції було виголошено 28 доповідей, які і відповідають загальній тематиці спеціальності, і, водночас, свідчать про широкий діапазон наукових зацікавлень доповідачів, – адже запропоновані статистичні, аналітико-синтетичні, історіографічні наукові розвідки репрезентують основні методологічні константи сучасних книгознавчих, бібліотекознавчих та бібліографічних досліджень