Засідання науково-методичного семінару кафедри

17 грудня 2014 року відбулося засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

Доцент Крохмальний Р.О. запропонував учасникам семінару мультимедійну доповідь: «Деякі особливості методики оцінювання знань». 

Доповідач зосередив увагу присутніх на потребі використання ІКТ у навчальному процесі сучасного ВНЗ, спробував обґрунтувати доцільність застосування новітніх технологій саме для навчання студентів напряму "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія", окреслити шляхи набуття необхідних знань і навичок; запропонував конкретні заходи для вдосконалення навчального процесу, можливості стимулювання викладачів до активних дій щодо впровадження технологічних новацій.

Окремо учасники семінару розглянули один із варіантів форми проведення колективного модульного контролю знань із допомогою ІКТ. Активне обговорення викликали запропоновані приклади підрахунку балів за навчальні досягнення студентів, можливості і перспективи запровадження подібних методологічних принципів і засобів.

Завершилось засідання семінару онлайн-консультацією для студентів заочної форми навчання.