Засідання науково-методичного семінару у листопаді 2011 року

Асистент Чирук Є.Г. виступила з доповіддю «М. Павлик – укладач персональної бібліографії М. Драгоманова». Доповідь була присвячена аналізу «Спису праць М. П. Драгоманова», який уклав М. Павлик та опублікував у 1896 р. у збірнику матеріалів «Михайло Петрович Драгоманов. 1841–1895. Єго юбилей, смерть, автобіографія і спис творів». Представлено основний зміст передмови від укладача, де окреслено ступінь повноти представлення праць М. Драгоманова, вказано основні недоліки покажчика. Детально охарактеризовано принципи подачі матеріалу у бібліографічному покажчику. Окрему увагу приділено діяльності М. Павлика щодо упорядкування наукового і літературного доробку М. Драгоманова.