Засідання науково-методичного семінару у листопаді 2011 року

Старший викладач Труш В.В. висвітлив основні аспекти книгознавчого доробку Іларіона Свєнціцького. Проаналізував теоретичні погляди та практичні підходи у творчості дослідника щодо структури, методології, завдань і перспектив розвитку книгознавства як науки. Здійснив спробу виокреслити загальну концепцію книгознавчих поглядів І. Свєнціцького.