Жовтневе засідання науково-методичного семінару кафедри

21 жовтня 2014 р. відбулося чергове засідання науково-методичного семінару кафедри бібліотекознавства і бібліографії. Із доповіддю «Поліконцептуальність сучасних бібліографознавчих теорій» виступила Галина Біловус, яка наголосила на багатовекторності концепцій у бібліографознавстві. Коротко окресливши шляхи розвитку традиційних (книгознавчої й неокнигознавчої) концепцій, автор докладно висвітлила питання формування новітніх бібліографознавчих парадигм, як-от: документографічної, інформографічної, культурологічної, когнітографічної, комунікативної тощо, подала наукове обґрунтування метасистеми бібліографії, становлення й існування бібліографічних теорій у певний період розвитку, порушила питання змін класичних концепцій і появу нових, їх апробацію в освітній сфері.

Г. Біловус зробила спробу акумулювати досягнення бібліографознавчих теорій останніх десятиліть й інтерпретувати подальший вектор їх розвитку в сучасному бібліографознавстві в контексті нових інформаційних технологій.

Доповідь сприяла жвавій дискусії та цікавому обговоренню, в якому взяли активну участь усі учасники семінару.