Професорсько-викладацький склад кафедри

Серед професорсько-викладацького складу, який забезпечує підготовку фахівців на кафедрі бібліотекознавства і бібліографії докторів наук – 2, кандидатів наук – 7, старших викладачів – 4, асистентів – 4.
 
Демчук Наталія Романівна – в.о.завідувача кафедри бібліотекознавства і бібліографії;
кандидат філологічних наук, доцент.
електронна пошта: ndemch@ukr.net 
телефон: 239-43-78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колосовська Ольга Михайлівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник генерального директора з наукової роботи Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника.
електронна пошта: omkolos@gmail.com   
 
 
 
 
                       
 
Крохмальний Роман Олексійович – кандидат філологічних наук, доцент
електронна пошта: romankro@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Кметь Василь Федорович – кандидат історичних наук, доцент, директор Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.
електронна пошта: kmet_v@yahoo.fr
 
 
 
 
 
 
 
 
Миклушка Ігор Зіновійович – кандидат технічних наук, доцент, декан факультету видавничо-поліграфічної, інформаційної технології Української академії друкарства.
електронна пошта: myklushka@gmail.com
 
 
 
 
 
 
Хамула Орест Григорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних видань Української академії друкарства.
електронна пошта: khog@yandex.ru
 
 
 
 
 
 
 
Седляр Олександр Володимирович – кандидат історичних наук, асистент, завідувач науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.
електронна пошта: sedlyar@rambler.ru
 
 
 
 
 
                  Сирота Лілія Богданівна – кандидат філологічних наук, асистент
електронна пошта: liljasyrota@yahoo.com
 
 
 
 
 

Біловус Галина Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент.
електронна пошта: bilovushalyna@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
Труш Володимир Васильович – старший викладач кафедри.
електронна пошта: volodymyr.trush@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
Рибчинська Наталія Анатоліївна - старший викладач кафедри, науковий співробітник відділу наукової бібліографії Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника.
електронна пошта: rybchynska@ukr.net
 
 
 
 
 
 
Цвіркун Ірина Олександрівна – старший викладач кафедри, заступник директора з наукової роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка.
електронна пошта: itsvirkun@i.ua
 
 
 
 
 
 
Пугач Любов Юріївна – старший викладач кафедри.
електронна пошта: Ljubov.Pugach@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
Білоусова Роксана Зіновіївна – асистент кафедри.
електронна пошта: Biloysova@ukr.net
 
 
 
 
 
 
 
Чирук Євангеліна Гордіївна – асистент кафедри.
електронна пошта: prostoya11@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу здійснюють відповідно до вимог Міністерства освіти України, за планом Університету. Частина викладачів проходила стажування у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних інститутах НАН України та закордону. Окремі викладачі кафедри навчаються в аспірантурі (стаціонарна та заочна форми навчання). Організація навчального процесу і виховання майбутніх фахівців спирається на систему провідних бібліотек Львова. Зокрема, високий викладацький рівень на кафедрі допомагають забезпечити і провідні фахівці, яких запрошено з інших навчальних закладів.

                                     

                             

   Бойко Ольга Іванівна

   Старший лаборант 

У 2011 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Мова та література (японська)" та здобула кваліфікацію філологія. Викладач японської мови і літератури. Викладач української мови і літератури. З травня 2011 року- старший лаборант кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

                        

    Мостова Ольга Богданівна

   Старший лаборант

    У 2014 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю "Мова та література (японська)" та   здобула кваліфікацію філологія. Викладач японської мови і літератури. Викладач української мови і літератури.

 З липня 2014 року - старший лаборант кафедри бібліотекознавства і бібліографії.

З вересня 2014 року - асистент кафедри сходознавства ім. проф. Ярослава Дашкевича, викладач японської мови.